ქარხნის ტური

კომპანიის პრინციპი: პატიოსნება არის საფუძველი, ხარისხი არის ცხოვრება.

წარმოების კონცეფცია: მკაცრი დაგეგმვა და ეფექტური მუშაობა.

განვითარების კონცეფცია: ხელიხელჩაკიდებული შექმნა, პროდუქტის მრავალფეროვნება.

სულიერი კონცეფცია: ერთიანობა და პრაგმატიზმი, პიონერული და ინოვაციური.

xiantang-1
xiantang-2